ข่าวสารโรงพยาบาลบ่อไร่
วันที่ประกาศ รายการที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1-08-2562 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
18-06-2562 ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
14-06-2562 ขอส่งสำเนาหนังสือ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบจำนวน 6 เรื่อง
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
29-02-2562 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2562
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
28-02-2562 ประการศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
29-01-2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 6 รายการ
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
3-01-2562 ITAโรงพยาบาลบ่อไร่
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
7-12-2561 โครงการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพและพึ่งตนเองได้
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
7-12-2561 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอบ่อไร่
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
19-11-2561 ประกาศเผยแพร่แผนปี 62 เรื่อง อนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลุงทุน(ค่าเสื่อม 70%และ 20% ปี 2562)
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
22-10-2561 ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
5-10-2561 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 รายหาร
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
28-09-2561 แผนลงทุนเงินบำรุงโรงพยาบาลบ่อไร่
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
28-09-2561 ยกเลิก ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
15-09-2561 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
04-09-2561 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เงินบำรุง ประจำปี2562
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
15-04-2561 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เงินบำรุง ประจำปี2561
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
20-03-2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ (รพ.สต.บ.สามแยกด่านชุมพล)มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ.สามแยกด่านชุมพล ซึ่งมีราคากลาง 129,000 บาท
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
05-02-2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างทูน) มีความประสงค์จ้างเหมาบริการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้ารพ.สต. ซึ่งมีราคากลาง 175,000บาท
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
17-01-2561 แบบฟอร์มขอส่งโครงการเพื่อการจัดซื้อ
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
13-11-2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่(รพ.สต.บ.ทับทิมสยาม 01)มีความประสงค์จ้างเหมาบริการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีต รพ.สต.บ.ทับทิมสยาม 01 โดยมีราคากลาง 329,400 บาท
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
03-10-2560 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
01-08-2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ประกาศราคากลาง ค่าก่อสร้างรายการต่อเติมอาคารชั้นล่างของ
รพสต.บ้านทิบทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอ บ่อไร่ จังหวัดตราด
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
19-05-2560 โรงพยาบาลบ่อไร่ ประกาศจำหน่ายพัสดุภัณฑ์
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด
10-05-2560 คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
______________________________________________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด