ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่62


 

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 โรงพยาบาลบ่อไร่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซักซ้อมแผนรับมือการเกิดอุบัติเหตุหมู่