โรงพยาบาลบ่อไร่ ยินดีให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากการตรวจโรคทั่วไป ดังนี้
1.แพคเกจตรวจสุขภาพต่างๆ
2.ให้คำปรึกษาทางด้านการเลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด
3.บริการล้างไตทางช่องท้อง