ข่าวประชาสัมพันธ์

 

RoundRm


 

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2562 คณะกรรมการความเสี่ยงRM ร่วมกันทำกิจกรรม Round Rmเพื่อเข้าตรวจสอบจุดต่างๆภายในโรงพยาบาล ในการลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น